Recenzenci

  • Kategoria: Czasopismo
  • Opublikowano: poniedziałek, 15, lipiec 2013 10:08
  • Odsłony: 5962

Artykuły publikowane w Medical Robotics Reports są recenzowane przynajmniej przez 2 Recenzentów.

 

Formularz recenzji można pobrać bezpośrednio w formacie:

DOC PL

PDF PL 

 

Naszych Recenzentów uprzejmie prosimy o przesyłanie recenzji do Redaktora tematycznego - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bardzo dziękujemy naszym Recenzentom,

którzy z nami współpracowali i współpracują!

 

Lista recenzentów:

 

2012
2013
2014
2015
2016

Proces recenzji 

 

Informacje na temat recenzowania artykułów przewidzianych do publikacji w Medical Robotics Reports

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent jest zobowiązany do deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”) i ten model obowiązuje w naszym czasopiśmie.

5. W przypadku artykułu wąskotematycznego, z dziedziny, z której jest mniej specjalistów, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach sporządzenie jednej recenzji przez osobę pracującą na stanowisku profesora z obcojęzyczną afiliacją, będącego rodzimym użytkownikiem języka artykułu.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących Recenzentów.

9. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora naczelnego, Zespołu redakcyjnego oraz Rady naukowej i nie podlega odwołaniu.

10. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji Wydawnictwa przez okres 5 lat.

 

Zasada poufności

 

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jako poufne. Recenzent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych w trakcie procesu recenzowania. Niedopuszczalne jest ujawnianie treści recenzji osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Redakcji. Recenzent nie może wykorzystywać przekazanych do recenzji artykułów ani w części ani w całości dla osiągania korzyści osobistych.

 

Artykuły publikowane w Medical Robotics Reports są recenzowane przynajmniej przez 2 Recenzentów.

 

Formularz recenzji można pobrać bezpośrednio w formacie DOC PL (Zał.1 Formularz recenzji PL.doc) PDF PL (Formularz recenzji PL .pdf) (linki masz w załączniku- opisane jak tutaj- po naciśnięciu na załącznik otwiera się w nowym oknie)

Naszych Recenzentów uprzejmie prosimy o przesyłanie recenzji do Redaktora tematycznego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (mail aktywny)

 

Bardzo dziękujemy naszym Recenzentom, którzy z nami współpracowali i współpracują:

 

Lista recenzentów

2012

2013

2014

2015

2016

(po najechaniu na rok otwiera się plika pdf w nowym oknie, załączniki zapisane w załącznikach w formacie np. Lista recenzentów 2012)

 

 

 

Proces recenzji

 

Informacje na temat recenzowania artykułów przewidzianych do publikacji w Medical Robotics Reports

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent jest zobowiązany do deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”) i ten model obowiązuje w naszym czasopiśmie.

5. W przypadku artykułu wąskotematycznego, z dziedziny, z której jest mniej specjalistów, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach sporządzenie jednej recenzji przez osobę pracującą na stanowisku profesora z obcojęzyczną afiliacją, będącego rodzimym użytkownikiem języka artykułu.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących Recenzentów.

9. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku lub o jej odrzuceniu należy do Redaktora naczelnego, Zespołu redakcyjnego oraz Rady naukowej i nie podlega odwołaniu.

10. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji Wydawnictwa przez okres 5 lat.

Zasada poufności.

Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jako poufne. Recenzent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych w trakcie procesu recenzowania. Niedopuszczalne jest ujawnianie treści recenzji osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Redakcji. Recenzent nie może wykorzystywać przekazanych do recenzji artykułów ani w części ani w całości dla osiągania korzyści osobistych.

 

 

 

Nowy numer!

Zobacz najnowszy numer Medical Robotics Reports!

Kliknij aby zobaczyć numer w pdf!

numer05okladka